Thông tin truyện

Đại Đế Từ Trong Hầm Mộ

Văn án:

Thể loại: Trọng sinh, tu tiên, truyện nam, hài,....

Trọng sinh trở về từ thế giới Hạo Nhiên vạn năm sau.

Chui ra từ bên trong hầm mộ.

Phân thân ra làm ba.

Ba vị Đại Đế.

Con đường đánh trời phá đất hành người của ba vị Đại Đế sẽ ra sao?

Danh sách chương