Ngược Mới Cập Nhật

Chiết Đại

Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, 1v1, HE, TN Team
Ước Nguyện Duy Nhất Em Vẫn Còn Thích Anh

Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại, Tổng Tài, Ethereal Team
Thịnh Tổng Xin Đừng Làm Bậy

Ngôn Tình, Ngược, Đô Thị, Hiện Đại, Tổng Tài, HE, Một Chút Chút
Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi

Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Hiện Đại, Tổng Tài, TYT
Thắt Lưng Hoa (Sơn Mộ Như Trường Phong)

Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược, HE, TYT