Khác Mới Cập Nhật

Đi Theo Vết Trăng Máu

Huyền Huyễn, Dị Năng, Mạt Thế, Khác, Mầm Nhỏ Xinh Xinh
Tang Thi Tuyệt Thành

Khoa Huyễn, Mạt Thế, Hệ Thống, Khác, TYT, Ethereal Team
Vô Hạn Lưu: Thế Giới Ngoài Và Trong

Kinh Dị, Linh Dị, Hiện Đại, Khác, Trứng Cầu Vồng
Đại Đế Từ Trong Hầm Mộ

Trọng Sinh, Tu Tiên, Hài Hước, Khác, Thảo Vân team
Mạt Thế Quyết Chiến

Mạt Thế, Hiện Đại, Khác, Thảo Vân team
Đèn Đom Đóm Đêm Dài

Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, HE, Khác, Phương Team
Hội Chứng Tuổi Dậy Thì

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Khác, Thảo Vân team
Xuyên Thành Nữ Xứng Thanh Thuần Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình

Xuyên Không, Hiện Đại, 1v1, HE, Khác, Aurora Team
Nữ Xứng Không Muốn Chết

Ngôn Tình, Xuyên Nhanh, HE, Khác, Bình Độc Dược Của Snape Team
Đại Ma Vương Xin Tha Mạng

Nam Sinh, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng, HE, Khác, TYT, Thảo Vân team
Bút Ký Thần Quái: Pháp Thuật Không Đáng Tin Cậy Làm Những Chuyện Đáng Tin Cậy

Kinh Dị, Linh Dị, Trinh Thám, Huyền Huyễn, Hiện Đại, Khác
Kiếm Chủ Bát Hoang

Tiên Hiệp, Cổ Đại, Khác, TYT, Wisteria team
Xuyên Nhanh: Không Cẩn Thận Trở Thành Đạo Tổ

Xuyên Nhanh, Nữ Cường, HE, Khác, TYT, Euphoria Team
Thiên Vương Trở Về

Đô Thị, Hiện Đại, Khác, TYT, Wisteria team