Trước Giờ Cô Tìm Đường Chết Giỏi Lắm

Chương 24: Diễn phèn quá thì cứ che mặt vào


2 tháng

trướctiếp

“Kỹ năng đặc biệt: Thỏ điên - Chân thỏ tai họa”
[Cấp hiện tại: Hỗn loạn: Huỳnh / Dã Thú: Huỳnh]
“Hiệu quả: Kỹ năng đặc biệt loại chủ động. Có thể tùy ý kích phát với những thứ phi nhân loại. Mỗi khi sử dụng thành công một lần “Đá thẳng” với mục tiêu sẽ gây ra tác động đóng băng và hỗn loạn cho đối phương. Giá trị chênh lệch tuyệt đối giữa mục tiêu và bạn càng lớn thì thời gian hiệu quả và thời gian duy trì cũng như ảnh hưởng càng yếu. Một lần chỉ giới hạn sử dụng với một mục tiêu, không thể sử dụng cộng dồn, không có thời gian hồi phục.”
Từ Đồ Nhiên: “...”
Cô lướt nhanh qua chữ viết nổi lên trong đầu, chỉ chừa lại một suy nghĩ duy nhất…
Đm! Giờ cô lui ra ngoài kịp không?
Năm trăm điểm tìm chết mà chỉ cho ra cái thứ này? Sắp đặt chó má thế mà không biết ngượng à?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp